1. Wolontariat pracowniczy czytaj dalej

2. Wolontariusz do biura fundacji czytaj dalej

3. Wolontariat akcyjny (udział w zbiórkach żywności: Akcja JAJO!, Podziel się posiłkiem, Świąteczna Zbiórka Żywności).

4. Edukator  niemarnowania żywności

 

Kontakt: bzsos@bzsos.pl