Zdrowe Danie, Dziecięce Gotowanie

Bank Żywności SOS w Warszawie  od 2007 roku realizuje projekt „Zdrowe danie, dziecięce gotowanie”. Celem projektu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia,  nauka sporządzania tanich i wartościowych posiłków z produktów łatwo dostępnych oraz zachęcenie dzieci do systematycznego korzystania z pomocy świetlic środowiskowych.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie w świetlicach środowiskowych i ogniskach wychowawczych, działających na terenie Warszawy, cyklu dwóch zajęć: edukacyjnych i kulinarnych. Zajęcia edukacyjne dotyczą zapoznania dzieci z zasadami zdrowego odżywiania, przyczynami i skutkami niedożywienia wśród dzieci itp. Podczas zajęć wykorzystuje się specjalnie przygotowaną w  tym celu prezentację multimedialną, a do nauki różnego rodzaju gry i zabawy edukacyjne: krzyżówki, rebusy, wypełnianie piramidy żywieniowej, żywieniowe kolorowanki, owocowo – warzywny Twister.

Zajęcia kulinarne polegają na przygotowaniu posiłku wspólnie z dziećmi. W tym roku przepisy kulinarne zostały przygotowane przez wnuka założyciela Banku Żywności SOS w Warszawie – Jana Kuronia, który jest doświadczonym kucharzem. Zajęcia zarówno edukacyjne, jak i kulinarne prowadzone są przez grupę wolontariuszy – głównie studentów i absolwentów kierunków dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, pedagogika, psychologia. W poprzednich edycjach w zajęciach kulinarnych brali również udział studenci z wymiany zagranicznej z organizacji studenckiej Erasmus Student Network, którzy prezentowali i przygotowywali wspólnie z dziećmi potrawy typowe dla danego kraju.

W  czasie trwania projektu „Zdrowe danie, dziecięce gotowanie”, wśród świetlic biorących w nim udział, organizowany jest konkurs na najciekawszy przepis wykorzystany przez dzieci. Posiłki oceniane są przez specjalnie powołaną w tym celu kapitułę, która ocenia przepisy biorąc pod uwagę takie kryteria jak: wartość odżywcza posiłku, łatwość przygotowania, atrakcyjny wygląd potrawy, zaangażowanie świetlicy. W konkursie wybierane są trzy zwycięskie świetlice.

„Zdrowe danie, dziecięce gotowanie” jest projektem z kilkuletnią tradycją, dzięki czemu zapisał się w świadomości warszawskich świetlic i wolontariuszy. Przez kilka lat projekt ulegał pewnym zmianom. Pierwsze 4 edycje dotyczyły zasad higieny i bezpieczeństwa żywności. W obecnej formie projekt realizowany jest od dwóch lat.