JOANNA GALEK
Wiceprezes
Dyrektor
AGNIESZKA DEJA
Wiceprezeska
Kierowniczka ds. rozwoju i strategii
joanna.galek@bzsos.plagnieszka.deja@bzsos.pl
kom. 601 390 094
(22) 753-85-00 wew. 211
kom. 573 490 279

KATARZYNA ŚNIEGOCKA
Specjalista ds. komunikacji
ANETA WASILEWSKA
Koordynator ds. administracyjno - finansowych
katarzyna.sniegocka@bzsos.planeta.wasilewska@bzsos.pl
kom. 515 414 083tel (22) 753 85 00 wew. 201
AGATA SZCZEBYŁO
Koordynator pozyskiwania żywności
FILIP SUPROWICZ
Kierownik ds. współpracy z biznesem
RAFAŁ WOJTKOWSKI
p.o. Kierownik Magazynu
agata.szczebylo@bzsos.plFilip.Suprowicz@bzsos.plrafal.wojtkowski@bzsos.pl
kom. +48 573 480 597+48 519 618 686kom. 601 390 536
MARTA WAWER
Koordynator ds. współpracy
z sieciami handlowymi
AGNIESZKA MATYSIK
Specjalistka ds. fundraisingu
KINGA BERNAT
Specjalista ds. pozyskiwania żywności
i edukacji żywieniowej
Dietetyk, ekspert ds. niemarnowania żywności
marta.wawer@bzsos.plagnieszka.matysik@bzsos.plkinga.bernat@bzsos.pl
kom. 519 511 306kom. 519 618 684kom. 691 340 618
BEATA MACIOS
Kierownik magazynu
ADRIAN POŁEĆ
Koordynator magazynu
DANIEL GAWROŃSKI
Magazynier/Kierowca
(22) 753-85-00 wew. 252(22) 753-85-00
beata.macios@bzsos.pldaniel.gawronski@bzsos.pl
'
MAGDALENA KRAJEWSKA
Koordynatorka Punktu Pod Parasolem
Irena Horusho
Asystentka Punktu Pod Parasolem
Inna Matola
Asystentka ds. wydawania żywności w Punkcie Pod Parasolem
601 390 097798 448 675798 448 675
magdalena.krajewska@bzsos.plpunkt.parasol@bzsos.plpunkt.parasol@bzsos.pl