Statut i sprawozdania

Tutaj zapoznasz się ze statutem naszej fundacji oraz sprawozdaniami finansowym za poprzednie lata. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie, które pozwalają nam kontynuować naszą misję.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi na nie odpowiedzieć i podzielić się dodatkowymi informacjami.

STATUT FUNDACJI BANK ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE