Oddajemy godność

Dla nas żywność równa się godność.

 

Codziennie z naszego magazynu odjeżdżają samochody wypełnione żywnością.

Jadą do:

  • osób samotnych,

  • chorych,

  • starszych,

  • z niepełnosprawnością,

  • w kryzysie bezdomności,

  • rodzin wielodzietnych

  • i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 

Tylko w Warszawie i okolicach jest kilkadziesiąt tysięcy osób ubogich, które dostają jedzenie z Banku Żywności SOS w Warszawie.

Dla wielu osób zapewnienie jedzenia dla siebie, dla rodziny wiąże się z codziennymi dylematami i trudnymi wyborami. Czy wydać pieniądze na jedzenie, czy na opłaty za mieszkanie bądź leki i rehabilitację? Konieczność dokonywania takiego wyboru odbiera godność.

Każda z tych osób potrzebuje jedzenia, by przetrwać. Chcemy im je dać, żeby mogli nakarmić siebie, swoje rodziny. By odzyskali nadzieję na przetrwanie, poczucie bezpieczeństwa i godność.

 

Rokrocznie nasz Bank Żywności SOS w Warszawie zbiera kilkadziesiąt ton żywności, by przekazać ją osobom najbardziej potrzebującym.

 

“Jeżeli masz zupę, to możesz się z kimś podzielić. Masz obiad – możesz kogoś zaprosić.”

Jacek Kuroń (1934-2004), w 1993 roku pomysłodawca założenia Banku Żywności SOS w Warszawie