Zbieramy żywność

Nasz Bank Żywności SOS w Warszawie zbiera żywność od różnych darczyńców.

Codziennie do naszego magazynu przyjeżdżają tony jedzenia.

Trafiają one do nas dzięki współpracy z:

  • producentami i dystrybutorami żywności,
  • sieciami handlowymi
  • i rolnikami.

 

Jest to głównie żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia – czyli taka, która może ulec zmarnowaniu. Bardzo szybko musi opuścić nasz magazyn i zostać rozdana. Są to także produkty z różnych względów wycofane ze sprzedaży, ale wciąż nadające się do zjedzenia.

 

  • Równie ważna jest dla nas żywność z długim terminem przydatności. Ona tak szybko się nie psuje i daje poczucie bezpieczeństwa. Zwykle pozyskujemy ją, prowadząc akcyjne zbiórki żywności, takie jak Świąteczna Zbiórka Żywności czy zbiórki wśród pracowników firm, w szkołach.
  • Rokrocznie bierzemy udział w realizacji programu dotyczącego pomocy żywnościowej dla osób najuboższych współfinansowanego ze środków UE.
  • Chcąc odpowiedzieć na dużą skalę potrzeb w zakresie pomocy żywnościowej, żywność także kupujemy, przeznaczając na ten cel darowizny od osób indywidualnych i firm.

Rocznie zbieramy blisko 3 000 000 kg jedzenia.

 

Są to: warzywa i owoce, nabiał, produkty suche (mąka, ryż, makaron itp.), przetwory, mięso i wędliny, napoje, słodycze.

Najpierw żywność trafia na półki w naszym magazynie, ale nie leży tu długo. Wszystkie te kilogramy jedzenia jak najszybciej dostarczamy do kilkudziesięciu tysięcy osób potrzebujących – żyjących w ubóstwie, znajdujących się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych – z terenu Warszawy i okolic. Współpracujemy w tym celu z organizacjami i instytucjami pomocowymi.