Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bank Żywności SOS w Warszawie (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1. Z Administratorem
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. St. Bodycha 97, Reguły,
05-820 Piastów 1.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus – Tołłoczko z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię,
nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do
Administratora). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.
Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie
zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art.
6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a
następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakty służbowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach
kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników,
wolontariuszy, beneficjentów, kontrahentów, klientów, urzędników. Dane osobowe będą przetwarzane
przez Administratora bezterminowo.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Darowizny

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie
(w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer konta bankowego). Podanie danych
osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Wykorzystujemy ww. dane osobowe
w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora. Podstawą
prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto wykorzystujemy ww. dane osobowe
w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o
ciążący na nas obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe w tym celu przetwarzamy
przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci
podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały
sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań
lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1,5%

Przetwarzanie odbywa się w celu podziękowania za wsparcie oraz w celu informacyjnym
i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5 % podatku, jeśli wesprzesz naszą działalność.
Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od momentu
otrzymania danych osobowych z Urzędu Skarbowego.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Newsletter

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail w celu przekazywania Ci informacji
o naszej działalności, o zbiórkach żywności, działaniach fundraisingowych, kampaniach i programach
pomocowych, podejmowanych działaniach i planowanych akcjach. Podstawą naszego działania jest
zgoda, której nam udzielasz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z
otrzymywania wiadomości pisząc na adres Administratora. Twoje dane przetwarzamy do czasu
wycofania Twojej zgody lub zaprzestania wysyłania wiadomości przez Administratora.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ankieta „Ile marnujesz”

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię oraz adres e-mail w celu przekazania Ci
wyniku ankiety, przesłania poradnika, a także przekazywania Ci informacji o naszej działalności, o
zbiórkach żywności, działaniach fundraisingowych, kampaniach i programach pomocowych,
podejmowanych działaniach i planowanych akcjach. Podstawą naszego działania jest zgoda, której
nam udzielasz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania
wiadomości pisząc na adres Administratora. Twoje dane przetwarzamy do czasu wycofania Twojej
zgody lub zaprzestania wysyłania wiadomości przez Administratora.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgłoszenie kandydatury na wolontariusza

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, która chce zostać wolontariuszem lub rodzicem/ opiekunem prawnym
osoby niepełnoletniej chcącej zostać wolontariuszem Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie, to
przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka/ podopiecznego, które podałaś/eś nam w formularzu zgłoszeniowym, w celu przyjęcia i rozparzenia zgłoszonej kandydatury, oceny kwalifikacji i zdolności kandydata, nawiązania kontaktu oraz podpisania porozumienia
wolontariackiego. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto
wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka/ podopiecznego w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Działamy w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania
zgłoszenia, a w przypadku podpisania porozumienia wolontariackiego – bezterminowo.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przyciski portali społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Facebook,
Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitter, TiKToK) dajemy operatorom tych portali
sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego
przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

• Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu
społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go
swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów
tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu
behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług
portali społecznościowych;

• Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu
plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych;
zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.

Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych
przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności
Administratora.

W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze
osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie
samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek
uzgodnieniami z tymi operatorami.

Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas
naszych fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter,
LinkedIn, Twitter, TiKToK) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje
o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod
publikowanymi na fan page’u treściami, reakcjach na publikowane na fan page’u treści oraz o
dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page’u treściami itp.). Informacje te,
zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych
pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia
fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom
portali społecznościach.

Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi
drogą elektroniczną. Podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące
treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP,
typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku
cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego
bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes,
polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO polegający na administrowaniu
serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej
przeglądanych zasobów.

Pliki Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje
Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.
Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści,
w tym reklam. Administrator Danych Osobowych stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni
standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu
optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie
urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie
zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron
internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby
blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w
ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia
w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać
braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których
dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym
Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian
konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym
urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii
stosowanych w ramach Serwisu.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy,
by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka
prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych
Osobowych.

Ujawniamy Twoje dane osobowe: Poczcie Polskiej S.A., kurierom, Caltha-Krzewski, Potempski
Sp.J., PayU S.A., bankom obsługującym płatności oraz Google Analytics, Google Search Console,
Google Tag Manager, Pixel Facebook, Pixel Linkedin.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

– dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są
wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji
związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
– kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej
kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie
używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
– sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16
RODO),
– usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł
celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub
zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z
prawem,
– ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do
rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do
rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do
ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed
względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych
osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich
wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie
elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub
uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych
stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.