Wielkanocna Zbiórka Żywności

W związku ze zbliżającymi się Świętami, mamy dla Państwa propozycję przeprowadzenia wśród pracowników akcji społecznej – „Wielkanocnej Zbiórki Żywności“ w dniach 14-22 marca 2016 roku.

 

Bank Żywności SOS od 21 lat działa w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego starając się inicjować, wspierać i prowadzić działalność społeczną zmierzającą do zmniejszania obszarów niedożywienia najuboższych grup naszego społeczeństwa. W 2015 roku pozyskaliśmy ponad 4 504 798 kg żywności, którą z pomocą ponad 140 organizacji pozarządowych przekazaliśmy osobom potrzebującym.

 

Wielknocna Zbiórka Żywności, w odróżnieniu od Świątecznej Zbiórki Żywności, jest naszym nowym przedsięwzięciem i ma charakter lokalny.

Celem zbiórki jest zebranie produktów długoterminowych: mąki, konserw, cukru, oleju, słodyczy, makaronu, kaszy, ryżu. Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych.

Wielkanoc jest tym momentem, kiedy można za pomocą prostego gestu pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami.

Wielkanocna Zbiórka Żywności to okazja do kształtowania dobrych relacji wśród pracowników, zbudowania poczucia więzi z firmą, zaangażowanie oraz zbudowania pozytywnego wizerunek firmy.

Państwa firma może szczycić się jako firma zaangażowana w społeczność lokalną, wspierająca idee wolontariatu oraz realizująca założenia ekonomii społecznej. Wsparcie Wielkanocnej Zbiórki Żywności pozwoliłoby na pozyskanie i przekazanie większej ilości żywności dla osób potrzebujących.

Wielkanocna Zbióka Żywności w firmie

  1. Bank Żywności dostarcza kartony i plakaty do Firmy na tydzień przed Zbiórką.
  2. Firma wyraża zgodę na wyznaczenie powierzchni na rozwieszenie plakatów informujących Pracowników o Wielkanocnej Zbiórce Żywności oraz umieszczenie kartonów na żywność w trakcie Zbiórki. Firma wyznaczy przedstawiciela do kontaktów z Bankiem Żywności.
  3. Zbiórka w Firmie będzie trwała od 14 (pon.) do 22 (wt.) marca 2016 r. w godzinach pracy biura. Pracownicy do specjalnie wyznaczonych kartonów mogą przekazywać produkty długoterminowe.
  4. Po Zbiórce Bank Żywności SOS odbierze kartony z żywnością z Firmy. Produkty trafią do magazynu, gdzie zostaną policzone i posortowane.

Ze strony Fundacji jesteśmy gotowi promować działania pro-społeczne, zarówno wśród organizacji pozarządowych, jak i w sektorze samorządowym
i prywatnym. Działania mogą być realizowane w formie:

  • – Zamieszczenia informacji o współpracy na stronie internetowej i funpage Fundacji.
  • – Promowanie współpracy z Państwa firmą w trakcie innych akcji i wystąpień w mediach, dbałość o dobre imię we wszystkich działaniach realizowanych przez Fundację.
  • – Przekazania raportu z pozyskanej żywności wraz z informacją o organizacjach charytatywnych, które otrzymały wsparcie.

Z naszej strony zapewnimy Państwu również plakaty informujące pracowników o akcji oraz kartony, do których można wrzucać rekomedowane produkty. Po akcji osobiście odbierzemy zebraną przez Państwa żywność, które jeszcze przed świętami trafi do potrzebujących.

 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że zdecydują się Państwo na współpracę z fundacją Bank Żywności SOS w Warszawie podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności.

Kontakt: k.zieba@bzsos.pl


 

loga WZŻ w firmmielogo miasto, muw, mum