Nie marnuj jedzenia. Podziel się!

Bank Żywności SOS w Warszawie realizuje projekt „Nie marnuj jedzenia. Podziel się!”, który jest finansowany z budżetu m.st. Warszawy.

Głównym celem drugiej edycji zadania „Nie marnuj jedzenia. Podziel się!” jest podniesienie świadomości dotyczącej strat i marnowania żywności w społecznościach lokalnych na terenie Warszawy w okresie od 1 marca do 30 grudnia 2022 roku.

Chcemy:

  • ograniczyć marnowania żywności na wybranych warszawskich targowiskach,
  • angażować kupców w działania na rzecz niemarnowania żywności,
  • dystrybuować żywność do osób potrzebujących i wspierać działania budujące wspólnotowość i wspierać społeczności lokalne.

Nasi wolontariusze co tydzień odwiedzają warszawskie targowiska na Bemowie – Tarbem, na Bielanach – Wolumen, na Woli – Hale Mirowskie, na Targówku – Rembielińska oraz na Pradze Południe – Egipska i Plac Szembeka, aby zbierać świeże niesprzedane warzywa i owoce od kupców, którzy włączyli się do projektu. Uratowane zbiory trafią do osób potrzebujących.