Przekaż darowiznę

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów niezbędnych do obsługi procesu przekazania darowizny na rzecz fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu kierowania do Państwa komunikacji marketingowej, promocyjnej oraz promowania działalności statutowej na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez Bank Żywności SOS w Warszawie z siedzibą w Regułach przy ul. St. Bodycha 97, 05-820 Reguły przez okres prowadzenia działalności statutowej Banku Żywności SOS w Warszawie, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu. Bank Żywności SOS w Warszawie jest administratorem przekazanych przez Państwa danych. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz zażądania zaprzestania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kontakt do naszego inspektora danych: rodo@bzsos.pl lub na adres siedziby fundacji.