Rozwój Programu Regularnych Darowizn (PROO)

Zadanie publiczne

Rozwój Programu Regularnych Darowizn

Wartość dofinansowania: 599 990,20 zł.

Celem zadania jest wsparcie rozwoju działań fundraisingowych Banku Żywności SOS w Warszawie realizowanych w ramach Programu Regularnych Darowizn.

 

W ramach projektu:

– zaktualizujemy Program Regularnych Darowizn,

– wdrożymy zmodyfikowane narzędzia do prowadzenia działań fundraisingu skierowanego do osób indywidualnych,

– wprowadzimy w życie nowe sposoby pozyskania darczyńców,

– pozyskamy darczyńców, którzy regularnie będą wspierać Bank Żywności SOS w Warszawie.

 

Dywersyfikacja źródeł finansowania Banku Żywności SOS w Warszawie pozwoli na utrzymanie skali naszej działalności (pozyskiwanie żywności i jej dystrybucja do osób ubogich przez organizacje) na poziomie min. 2-3 mln kg/rok.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 – 30.06.2026.