Sieć partnerskich organizacji Banku Żywności SOS w Warszawie

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021 – 2030, już od 1 sierpnia będziemy realizować zadanie pt. Sieć partnerskich organizacji Banku Żywności SOS w Warszawie.

Projekt ma pomóc nam zbudować mocny fundament do działalności sieci partnerskiej organizacji Banku Żywności SOS w Warszawie zajmujących się dystrybucją żywności (pomocą żywnościową) na terenie Warszawy i najbliższych okolic.

Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą żywnościową – odbierającymi od nas żywność, by przekazywać ją dalej osobom ubogim. Są to organizacje działające w sferze pomocy społecznej – wspierające osoby z doświadczeniem bezdomności, osoby starsze, samodzielnych rodziców, rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z doświadczeniem uchodźczym, w tym osoby z Ukrainy objęte ochroną czasową.

W ramach projektu:

– zaktualizujemy zasady współpracy z organizacjami w sieci partnerskiej,

– chcemy na bieżąco współpracować i wspierać organizacje w naszej sieci partnerskiej poprzez m.in.: wymianę informacji, szkolenia/warsztaty (stacjonarne i online) oraz doradztwo specjalistyczne,

– odbędzie się doroczna konferencja sieci partnerskiej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.10.2025.