Zakup mroźni do Punktu pod Parasolem (pomoc doraźna)

Zadanie publiczne

Zakup mroźni do Punktu pod Parasolem (pomoc doraźna)

Wartość dofinansowania: 4 550,00 zł

 

W ramach projektu zakupiono komorę chłodniczą (mroźnię).
Mrożnia jest wykorzystywana w prowadzonym przez nas pomocowym Punkcie pod Parasolem w Warszawie.

Okres realizacji projektu: 15.09.2023 – 15.10.2023.