Zwyczaje zakupowe Warszawiaków – wyniki badania

W listopadzie 2022 roku zrealizowano na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy badanie dotyczące zwyczajów zakupowych i żywieniowych mieszkańców Warszawy w kontekście marnowania żywności.

Badanie było przeprowadzone techniką CATI (wywiad telefoniczny) na próbie gospodarstw domowych w Warszawie, reprezentatywnej ze względu na wielkość gospodarstwa i dzielnicę. N=2007.

Główne wnioski z badania.

✓ W 63% warszawskich gospodarstw domowych w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się przynajmniej raz wyrzucić jedzenie. Kilkukrotnie wyrzucono jedzenie w 36%
gospodarstw domowych. Najrzadziej jedzenie wyrzucają osoby starsze (55+) oraz negatywnie oceniające swoją sytuację materialną.
✓ Im większe gospodarstwo domowe tym częściej obserwujemy wyrzucanie jedzenia.
✓ Na skłonność do wyrzucania jedzenia ma wpływ to, czy sami robimy zakupy oraz czy przygotowujemy posiłki. Poniesiony trud związany z zakupami czy gotowaniem nie sprzyja marnowaniu żywności. Wychodzenie do restauracji/ barów, zamawianie posiłków na wynos oraz otrzymywanie ich od bliskich sprzyja wyrzucaniu jedzenia.
✓ Kupowanie nieplanowanych wcześniej artykułów spożywczych znacznie częściej ma miejsce w gospodarstwach domowych, w których wyrzuciło się jedzenie
kilkukrotnie (54% wskazań „zawsze lub prawie zawsze „ i „często”) w ciągu ostatniego miesiąca niż w pozostałych (30% wśród deklarujących wyrzucenie raz i 25% wśród deklarujących, że nie wyrzucali jedzenia). Kupowanie artykułów ze względu na promocyjną cenę jest częstsze w gospodarstwach domowych, w których wyrzuca się jedzenie niż w tych, w których tego się nie robi.

✓ W ciągu ostatniego miesiąca w gospodarstwach domowych często wyrzucano resztki posiłków (19%), pieczywo (11%) oraz owoce i warzywa (7%). Wyrzucenie tych
produktów czasami deklarowano odpowiednio w 21%, 18%, 22% gospodarstw domowych.
✓ Najczęściej wskazywanym powodem wyrzucenia produktów jest ich zepsucie (80%). Na drugim miejscu wskazano przekroczenie daty ważności (35%).
✓ W większych gospodarstwach domowych (3 osoby i więcej) częściej niż mniejszych marnuje się żywność. Kilkukrotne wyrzucenie jedzenia w ciągu ostatniego
miesiąca deklaruje 47% gospodarstw domowych co najmniej 3 osobowych, 34% 2-osobowych i 28% 1-osobowych.
✓ W gospodarstwach co najmniej 3 osobowych częściej niż w mniejszych:
▪ kupuje się za dużo produktów,
▪ kupuje się nieplanowane produkty, mimo przygotowywania list zakupów i przeglądu szafek czy lodówki przed zakupami,
▪ przygotowuje się nowe dania mimo, że w lodówce jest jedzenie z dnia poprzedniego,
▪ robi się zakupy w super- lub hipermarketach, w których bardzo łatwo o nieplanowane zakupy.

 

Zachęcamy do lektury raportu opublikowanego na stronie Miasta Stołecznego Warszawy.